VAN BAROSU 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU’NA ÇAĞRI

03 Mart 2021

GÜNDEM                                                                            :

BİRİNCİ  GÜN – SAAT 10 00

1- Açılış, Yoklama, bir başkan, bir başkanvekili ile iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, 

2- Saygı duruşu,

3- Baro Başkanının Açılış Konuşması,

4- Bir önceki Genel Kuruldan bugüne kadar Baromuza katılanların Genel Kurula sunulması,

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması,

6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,

7- Tahmini bütçenin okunması,

8- Giriş ve Yıllık keseneğin belirlenmesi,

9- Avukatlık Kanununun 81/6 ve 95/6 maddeleri gereğince Baromuzda Dayanışma Fonu kurulması, yapılabilecek bağış ve yardımların şekil ve miktarları ile harcama şekillerinin görüşülmesi ve bu konuları düzenleyecek Yönerge çıkarılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Yapılacak Seçimler için aday başvurularının Başkanlık Divanına yapılması ve aday olacakların Van İpekyolu İlçe Seçim Kuruluna bildirilmesi,

11- Dilek, temenni ve Başkan adaylarının konuşmaları,

İKİNCİ  GÜN – SAAT 09 00 – 17 00

12-Baro Organ Seçimleri için oy kullanma.

SEÇİMİ YAPILACAK ORGANLAR                              :

- Baro Başkanı                        : (Av.K.96/2- Meslekte en az 10 yıllık kıdemi bulunan

  avukatlar)

- Baro Yönetim Kurulu          : On asil, on yedek (Av.K.90/1- Meslekte en az 5 yıllık kıdemi

  bulunan avukatlar)

- Baro Disiplin Kurulu           : Beş asil, üç yedek (Av.K.104/1-90/1- Meslekte en az 5 yıllık

  kıdemi bulunan avukatlar)

- Baro Denetim Kurulu          : Üç asil, üç yedek (Av.K.108/2-90/1 Meslekte en az 5 yıllık

  kıdemi bulunan avukatlar)

- TBB Delegeliği                    : Üç asil, Üç yedek (Av.K.114/2- Meslekte en az 10 yıllık

  kıdemi bulunan avukatlar)


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 395 - Çoğul : 1550 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 667915 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2742085 ]|-