KDV TEVKİFATI UYGULAMASI HAKKINDA TBB DUYURUSU

25 Mart 2021

DUYURU NO:2021/11

Konu: KDV  Tevkifatı Uygulaması Hakkında.

 

Bilindiği üzere; 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV tevkifatı uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik hakkında TBB Vergi Hukuku Komisyonu tarafından hazırlanan istişari nitelikteki görüşün bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, Baronuz mensubu meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

 

TBB Vergi Hukuku Komisyonu’nun İstişari Görüşü


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 402 - Çoğul : 1610 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 667922 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2742145 ]|-