KDV TEVKİFATI UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

21 Nisan 2021

DUYURU NO:2021/20
 

Konu:  KDV  Tevkifatı Uygulaması Hakkında.

Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatına ilişkin değişikliklerin uygulanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazdığımız yazımız ile anılan Başkanlıktan verilen cevabi yazının birer örneği ilişikte gönderilmiştir. 

 Türkiye Barolar Birliği’nin 05.04.20201 günlü 9530 sayılı yazısı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14.04.2021 günlü 51968 sayılı yazısı.


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 354 - Çoğul : 1306 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 667874 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2741841 ]|-