ZİLAN DERESİ KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

13 Temmuz 2019

13 Temmuzdu...

Gazetelerde; “Ağrı dağı tepelerinde tayyarelerimiz cok şiddetli bombardıman ediyorlar. Ağrı dağı daimî ve infilak içinde inlemektedir. Zilan deresi ağzına kadar cesed dolmuştur.” şeklinde ifadelere yer veriliyordu.

Dönemin Başbakanı da; “Bu ülkede sadece Türk ulusu etnik ve ırksal haklar talep etme hakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur” açıklamasında bulunmuştu. 

Ülke tarihinde en büyük katliamlardan biri olarak hafızalara kazınan Zilan Deresi Katliamında aralarında hamile kadınların, çocukların ve 90 yaşındaki yaşlıların da olduğu 15000 insan öldürülmüştü. İnsanlığın yok edildiği bu katliam sonrasında da boşaltılan köylere yerleştirmeler yapılarak asimilasyon siyaseti güdüldü.

Aradan bir asır geçmiş olsa da katliamın yarattığı vahşetin etkileri halen devam etmektedir. Birlikte yaşamı ve demokratik yaşam kültürünü savunan Van Barosu olarak öncelikle yapılanların bir katliam olduğunun resmi olarak kabul edilmesini, katliamı gerçekleştiren tüm sorumlularının yargılanmasını ve devletin vicdanları rahatlatacak bir açıklamada bulunarak samimi bir şekilde özür dilemesi gerektiğini, yaşanan katliamı hiç bir zaman unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 

Van Barosu Başkanlığı


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 93 - Çoğul : 290 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 320719 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1447756 ]|-