YARGIDA ŞEFFAFLIĞA İLİŞKİN İSTANBUL BİLDİRGESİNE KARŞI...

09 Kasım 2018

YARGIDA ŞEFFAFLIĞA İLİŞKİN İSTANBUL BİLDİRGESİNE KARŞI BAROMUZDAN AÇIKLAMA

 

“Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi” kapsamında, Yargıtay’ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yapılan iş birliği çerçevesinde 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde, “4’üncü Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi” düzenlenmiş, zirve sonunda Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi yayınlanmıştır.

 

Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesinin 3 nolu ilkesinde; “Mahkemeler avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir.” ve İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirlerinin 3 nolu ilkesinin 11’inci bendinde; “Yargı; koşulların gerekli kıldığı durumlarda, ruhsatsız uygun kişilerin mahkemede bir tarafa yardımcı olmasına izin vermelidir.” İfadelerine yer vermiştir.

 

Yargıtay’ın hukuk sistematiği içerisinde hiçbir yere oturtulamayan bu ilke önerileri, yargının bir ayağı olan avukatlara yönelik olduğu, savunmanın zayıflatılmak istendiği apaçık ortadır.  Adaleti sağlama çabasında olan avukatları ve savunmayı etkisizleştirme amacına ilişkin önerinin Yargıçlar tarafından sunulmuş olması ise dehşet vericidir.

 

Avukat olmadan yapılan yargılamalar, ciddi hak kayıplarıyla sonuçlanabilmektedir. Savunmanın olmadığı yerde yapılan yargılamaların eksik olduğu, kararlar kanuni olsa da hukuki olmadığı tartışmasızdır. Hukukçu olmayanların hakimlik yapılmasına izin verilen düzenlemelere Yargıtay’ın sessiz kalmasından sonra, avukat olmayan kimselere temsil yetkisi verilmesi gerektiğinin ilke olarak önerilmiş olması, Yargıçların avukatlığa ve aslında adalete bakış açılarının vahametini ortaya koymaktadır.

 

Yargı sistemine erişimin kolaylaştırılması başlığı altında Avukatlığı niteliksizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya yönelik getirilen bu ilke önerisi, vatandaşın hak arama özgürlüğüne karşı getirilen en büyük darbedir. Avukatların, yargı sistemine erişiminin önünde engel olarak gören bu anlayış kabul edilemez. Avukatlar bu anlayışla yüzyıllardır mücadele ettiler ve 21. Yüzyılda da mücadele etmeye devam edeceklerdir.

 

Van Barosu olarak, adalete erişimin ve hak arama hürriyetinin engellenmesine, avukatların hiçleştirilmesine yönelik bu ilkelere ve anlayışa karşı olduğumuzu ve bu anlayışa karşı mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 74 - Çoğul : 209 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 238949 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1137758 ]|-