VAN VALİLİĞİNİN YASAKLAMA KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI

12 Nisan 2019

Baromuz yönetim kurulunun almış olduğu kararla, Van Valiliğinin 10/04/2019 tarihli, 11/04/2019 tarihinden geçerli 17/04/2019 tarihi de dahil olmak üzere (7) gün süre ile Van ili mülki sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek miting, yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma vb. her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına ilişkin kararına karşı Anayasa’nın 26. maddesinde düzenlenen İfade Özgürlüğü ile 34. maddesinde düzenlenen Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Hakkı ve AİHS’nin 10 ve 11. maddelerinde düzenlenen İfade Özgürlüğü Hakkı ile Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Van 2. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılmıştır.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

                                                                                   Van Barosu Başkanlığı


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 21 - Çoğul : 37 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 284234 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1305991 ]|-