VAN BAROSU 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU’NA ÇAĞRI

05 Kasım 2020

VAN BAROSU 2020 YILI OLAĞAN
GENEL KURULU’NA ÇAĞRI

 

Avukatlık Yasasının 82. maddesi uyarınca Baromuz Olağan Genel Kurul toplantısının 05 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10 00 da Van Barosu Av. Tahir Elçi Konferans Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına, Seçimin 06 Aralık 2020 Pazar günü yapılmasına, yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı ve organ seçimlerinin 12 - 13 Aralık 2020 tarihlerinde asgari çoğunlukla aynı yer ve aşağıda belirlenen saatte Van İpekyolu İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılmasına karar verilmiştir.

 

Avukatlık Kanunu’nun 84.maddesi uyarınca, Genel Kurul Çağrısı ve Gündemi Baromuz çevresindeki Adalet Dairelerinde ve Baro Merkezinde 05 Kasım 2020 tarihinden toplantı tarihine kadar asılı kalmak üzere duyurulacak ve bu duyuru TEBLİGAT hükmünde olacaktır.    

 

        Toplantı gündemi aşağıda bildirilmekle Baro levhasına kayıtlı her Avukat Avukatlık Kanunu’nun 86. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir neden olmaksızın genel kurula katılmayan veya oy kullanmayanlara İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından yıllık keseneğin üçte biri tutarında para cezası verileceği yasa hükmüdür.

Bu nedenle; Meslektaşlarımızın Genel Kurul toplantısına ve Seçimlere katılmaları anılan yasanın 82. maddesi uyarınca önemle talep olunur.

 

Saygılarımla. 05.11.2020

 

Av. Zülküf UÇAR

Baro Başkanı

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM                                                                           :

BİRİNCİ  GÜN – SAAT 10 00

1- Açılış, Yoklama, bir başkan, bir başkan vekili ile iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, 

2- Saygı duruşu,

3- Baro Başkanının Açılış Konuşması,

4- Bir önceki Genel Kuruldan bugüne kadar Baromuzdan ayrılan ve Baromuza katılanların Genel Kurula sunulması,

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması,

6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,

7- 2021 yılı tahmini bütçesinin okunması,

8- Giriş ve Yıllık keseneğin belirlenmesi,

9- Avukatlık Kanununun 81/6 ve 95/6 maddeleri gereğince Baromuzda Dayanışma Fonu kurulması, yapılabilecek bağış ve yardımların şekil ve miktarları ile harcama şekillerinin görüşülmesi ve bu konuları düzenleyecek Yönerge çıkarılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Yapılacak Seçimler için aday başvurularının Başkanlık Divanına yapılması ve aday olacakların Van İpekyolu İlçe Seçim Kuruluna bildirilmesi,

11- Dilek, temenni ve Başkan adaylarının konuşmaları,

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ  GÜN – SAAT 09 00 – 17 00

12-Baro Organ Seçimleri için oy kullanma.

 

SEÇİMİ YAPILACAK ORGANLAR                            :

- Baro Başkanı                       : (Av.K.96/2- Meslekte en az 10 yıllık kıdemi bulunan

  avukatlar)

- Baro Yönetim Kurulu          : On asil, on yedek (Av.K.90/1- Meslekte en az 5 yıllık kıdemi

  bulunan avukatlar)

 

- Baro Disiplin Kurulu           : Beş asil, üç yedek (Av.K.104/1-90/1- Meslekte en az 5 yıllık

  kıdemi bulunan avukatlar)

- Baro Denetim Kurulu          : Üç asil, üç yedek (Av.K.108/2-90/1 Meslekte en az 5 yıllık

  kıdemi bulunan avukatlar)

- TBB Delegeliği                    : Üç asil, Üç yedek (Av.K.114/2- Meslekte en az 10 yıllık

  kıdemi bulunan avukatlar)

 

 

 

 

 


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 247 - Çoğul : 513 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 694275 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2833565 ]|-