TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN TBB 2022/9 SAYILI DUYURUSU

07 Şubat 2022

DUYURU NO:2022/9

 

Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.12.2021 tarihli ve 2021/1342 sayılı Kararı Hakkında.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yazısı ekinde Birliğimize iletilen Kurul kararında “Borç takiplerinde, borçlu kişiler dışındaki kişilerin cep telefonlarını hukuka aykırı şekilde elde eden, bu numaralara kendisi ile ilgisi olmayan borç sebebiyle ileti gönderen, ya da bu numaraları aramak suretiyle 6698 sayılı Kanun açısından hukuka aykırı veri işleme faaliyetinde bulunan ve aksini ispat edemeyen veri sorumlusu avukatlar hakkında” 6698 sayılı Kanun uyarınca idari işlem tesis edileceği karara bağlanmıştır.     

 

Eki:
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Yazısı


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 171 - Çoğul : 388 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 899007 - Toplam Çoğul Ziyaret : 3386885 ]|-