TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ MERKEZ ÜYELERİ HAKKINDA AÇILAN DAVAYA...

26 Aralık 2018

 

                                         BASINA ve KAMUOYUNA

 

 

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ MERKEZ ÜYELERİ HAKKINDA AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN 13 BARODAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

 

2018 yılı Ocak ayında TTB Merkez Konseyi tarafından, Türkiye’nin gerçekleştirdiği bir sınır ötesi operasyonuna karşı; “Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur”, cümlesi ile başlayan ve “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” cümlesi ile biten bir açıklama yayımlanmıştır. Bu açıklama üzerine hükümet yetkilileri, TTB Merkez Konseyine karşı da savaş ilan etmiş, bir süre sonra konsey üyeleri, bir bir evlerinden gözaltına alınmış, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır. Sonrasında haklarında dava açılmıştır.   

7 Temmuz 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne bazı çekinceler koyarak imzalamış ve sözleşme yürürlüğe girmiştir.  Bu sözleşmenin 20. Maddesi; “Her türlü savaş propagandası, hukuk tarafından yasaklanır” hükmünü ihtiva etmektedir.   

Darbe girişimi bahane edilerek; muhalif tüm kesimlerin itirazlarına karşı, polisi ve yargıyı harekete geçirerek fikir özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik bu ve benzeri girişimleri kabul etmiyoruz. Devlet, yukarıda atıfta bulunulan ve Anayasa’nın 90.maddesine göre bağlayıcı olan uluslar arası sözleşme hükümlerinin gereğini yerine getirmelidir. Farklı fikirleri cezalandırmak yerine, şiddet içermeyen ya da şiddet çağrısı içermeyen tüm fikirlerin özgürce dile getirilmesini teşvik etmeli ve korumalıdır.

Biz aşağıda imzası bulunan Baro  Başkanları olarak;

Yukarıda atıfta bulunduğumuz sözleşme ve AİHM kriterlerine göre TTB Merkez Konseyine karşı açılan davayı, fikir özgürlüğüne karşı açılan bir dava olarak kabul ediyor ve kabul edilemez buluyoruz. TTB Üyelerinin hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep ediyor, duruşma günü TTB’nin yanında olacağımızı, kamuoyuna duyuruyoruz.

Saygılarımızla. 26.12.2018.        

 

 

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük

Ankara Baro Başkanı Av. R. Erinç Sağkan

Antalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan

Batman Baro Başkanı Av. Abdülhamit Çakan

Bingöl Baro Başkanı Av. Hanifi  Budancamanak

Diyarbakır Baro Başkanı Av. Cihan Aydın

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz

Muş Baro Başkanı Av. Abdülbaki Çelebi

Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Abdullah Öncel

Şırnak Baro Başkanı Av. Nuşirevan Elçi

Tunceli Baro Başkanı Av. Kenan Çetin

Van Baro Başkanı Av. Zülküf Uçar

 


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 56 - Çoğul : 114 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 238931 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1137663 ]|-