TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN VE HUKUK CAMİASININ YENİ ADLİ YILINI...

01 Eylül 2020

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN VE HUKUK CAMİASININ YENİ ADLİ YILINI KUTLUYORUZ

Değerli meslektaşlarımız, saygıdeğer hukuk camiası;

Geçtiğimiz adli yıl süreci içerisinde yaşanılan hukuksuzlukların bir önceki yıllara nazaran daha da arttığına, siyasallaştırılmaya çalışılan ve bağımsız olması gereken yargı erkinin son olarak baroların etki altına alınmasına yönelik yasa çalışmalarıyla daha da kötü bir noktaya geldiğine, toplumun ve meslektaşlarımızın adil yargılanma haklarının yok sayıldığına ve bu taleple ölüm orucuna başlayan meslektaşımız Av. Ebru TİMTİK’in derin bir sessizlik ve gerçek dışı ithamlar karşısında yaşamının son bulmasına maalesef tanıklık etmiş bulunmaktayız. 

Toplum olarak, dayatılan hukuksuzlukların, yitirilen bağımsız yargının ve cezasızlık politikasının sonucu olarak gün be gün artan hak ihlalleriyle, seçme ve seçilme hakkının gasbıyla, Anayasa tarafından koruma alınan hakların yok sayılmasıyla, artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarıyla, doğa katliamlarıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Tanıklık ettiğimiz yalnızca bağımsız bir yargının yok edilmesi olmayıp toplumun temel yapısını oluşturan tüm dinamiklerinin  yok edilmesidir. Tanıklığımız, hukukun üstünlüğü temel ilkelerinin, üstünlerin hukuku halini almış bir yönetim anlayışına evrilmiş olmasıdır. Tanıklığımız, yaşanılan pandemi sürecinde dahi esnafın, çalışanın, yurttaşın sosyal devlet anlayışının aksine daha fazla yalnız bırakılması, yoksullaştırılmasıdır. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mültecilerin yollarda, koruma altına alınması gereken Van Gölü’nde, Ege Denizi’nde yitirdikleri hayatlarınadır tanıklığımız...

Gelinen süreçte yaşanılan hukuksuzlukları aşmanın tek yolunun tam demokratik, sosyal bir hukuk devlet olduğunu, yargının tüm bileşenleriyle birlikte tamamen bağımsız olması gerektiğini mütemadiyen belirtmiş, bu doğrultuda hukuk mücadelesini yürütmeye çalışmıştık. Ancak biliyoruz ki tam demokratik bir hukuk devleti ve bağımsız yargıya ulaşabilmenin yolu siz değerli meslektaşlarımızın ve yurttaşların birlikte mücadelesiyle mümkün olabilecek, yaşadığımız hukuksuz süreç geride bırakılabilecektir. Hal böyleyken biz avukatlara da büyük görevler düşmektedir. 

Bu doğrultuda öncelikle Adil yargılanma hakkının yok sayıldığı, yargının siyasallaştırılarak baroların da etki altına alınmaya çalışıldığı, hak ve özgürlüklerin keyfi olarak yoğun bir şekilde askıya alındığı yaşadığımız tüm bu sürecin geride kaldığı bir döneme ulaşabilme ümidiyle tüm meslektaşlarımızı, hukuk camiasını ve tüm yurttaşlarımızı hukuk devletine ve bağımsız yargıya sahip çıkmaya davet ediyor, tam demokratik, sosyal bir hukuk devleti temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın ve hukuk camiasının yeni adli yılını kutluyoruz. 02.09.2020

Van Barosu Başkanlığı


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 268 - Çoğul : 659 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 721038 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2902514 ]|-