TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLARIZ

05 Nisan 2020

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLARIZ

 

 

Van Barosu Yönetim Kurulu olarak, yargının asli ve kurucu unsuru olan, savunma makamını geçmişten günümüze en onurlu bir şekilde temsil eden, temel hak ve hürriyetlerin korunması ile hukukun üstünlüğü için her daim çaba sarf eden tüm meslektaşlarımızın, cezaevlerinde bulunan meslektaşlarımızın, Van depreminde ve Baromuzun ilk kuruluşundan bu günekaybettiğimiz değerli meslektaşlarımızın Avukatlar Gününü kutluyor, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle de tüm meslektaşlarımıza, yakınlarına ve tüm yurttaşlara sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.

 

Tüm dünyayı etkileyen ve çok ciddi sonuçları olan salgın tehdidiyle karşı karşıyayız. Bu süreci en az sayıda can kaybıyla ve hasarla atlatmayı umut ediyor, Van Barosu Yönetim Kurulu olarak bu süreçte de meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

 

 

Ülkedeki mevcut hukuk anlayışının değişimi, adaletin ve hukukun üstünlüğünün tesisi için Baro olarak mücadele etmemize rağmen hukukun temel ve evrensel kurallarının daha fazla önemsizleştirildiğini, yargının giderek daha da siyasallaştığını, kişilerin yaşam ve özgürlük haklarının daha fazla ihlal edildiğini, fikir ve düşünce özgürlüğünün yok sayılarak yüzlerce gazeteci, siyasetçi ve meslektaşlarımızın cezaevlerinde bulunduğunu, adil yargılanma hakkının yok sayıldığını, savunmanın ve dolayısıyla avukatın olmadığı bir dönemin inşa edilmeye çalışıldığını, sosyal medya paylaşımları nedeniyle binlerce vatandaşın kriminalizeedilerek cezalandırılmaya çalışıldığını, salgın döneminde dahi fikir özgürlüğü çerçevesinde yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle kişilerin cezai yaptırımlarla maruz bırakılmaya çalışıldığını müşahede etmekteyiz. Yine geçen yıldan bu yana yargı bağımsızlığı ile hukukun üstünlüğü sıralamasında ilerleme kaydedilmesi gerekirken daha da geriye gidilmesi endişelerimizi arttırmaktadır. Hukuk devleti ideallerinden giderek uzaklaşan bir ülke olmamız, ülkenin geleceğine dair bizleri büyük bir endişeyedüşürmektedir. Tam da bu noktada biz avukatlara büyük görevler düşmekte, hukukun üstünlüğü için geçmişten günümüze yürütülen mücadelenin daha da arttırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesinde Baroların asli görevleri arasında “Hukukun üstünlüğünü, insan hak ve hürriyetlerini korumak ve savunmak” görevi de sayılmıştır. Biz avukatların mesleki faaliyetleri yürütmekle birlikte hukukun üstünlüğü ile temel hak ve hürriyetlerin savunuculuğunu yapma görevi de bulunmaktadır. Bu kapsamda adalet, demokrasi, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı için siz değerli meslektaşlarımızın dayanışmasına çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu, toplumun beklentilerinin de bu yönde olduğunu belirtmek isteriz. Unutulmamalıdır ki avukatlar, halkın yargı ergi içerisindeki temsilcileridir ve güçlü savunma ve hukukun üstünlüğünün sağlanması ancak ve ancak mesleki dayanışmasının ve birlikteliğin sağlanmasıyla mümkündür.

 

İnfaz yasasında yapılması planlanan düzenlenme ile 90.000 tutuklu ve hükümlünün tahliye edileceği geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılmış, ilgili teklif Meclis Adalet Komisyonundan geçerek TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur. Ancak infaz yasasında yapılacak düzenlemenin eşit ve adil olmadığını, ayrımcı unsurlar barındırdığını daha önce defaatle belirtmiştik. Terörle Mücadele Kanununun niteliğinden kaynaklı olarak binlerce siyasetçi, gazeteci, vatandaş ve avukat bugün cezaevlerinde bulunmaktadır. Meslektaşlarımız Avukat Bekir Kaya’nın, Avukat Selçuk Kozağaçlı ile arkadaşlarının halen Silivri mahpushanesinde, yine meslektaşımız Avukat Selahattin Demirtaş’ın Edirne mahpushanesinde tutulması, son olarak meslektaşımızAvukat Sevda Çelik Özbingöl’ün tutuklanması, ilgili kanunun içeriğinden ve kanun uygulayıcıların üzerlerindeki baskıdan kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin tam bir hukuk devleti olma ideali varsa başta Anayasa olmak üzere tüm yasaların, ivedi bir şekilde gözden geçirilmesi ve evrensel hukuk kurları doğrultusunda katılımcı ve kapsayıcı bir demokrasi anlayışıyla düzenlemesi gerekmektedir. Bu sürece hâlihazırdagündemde olan ve önümüzdeki hafta içerisinde yasalaşması beklenen infaz düzenlemesiyle başlanması; toplumsal barışın sağlanması ve başta Kürt Sorunu olmak üzere ülkenin siyasi ve ekonomik tüm sorunlarının çözülmesi adına büyük bir adım olacaktır. Bu kapsamda infaz yasasında yapılacak olan düzenlemenin eşit, adil ve ayrımcı olmayacak bir şekilde düzenlenmesiyle bu sürece başlanmasını diliyor ve bekliyoruz.      

 

Mesleğin onur ve vakarı ile temel hak ve hürriyetlerin korunması adına Baromuz Komisyonlarında bulunan tüm meslektaşlarımızla birlikte mücadele yürüttüğümüzü ve yılmadan mücadeleye devam edeceğimizin bilinmesini istiyor, 28 Kasım 2015 yılında öldürülen kıymetli başkanımız sevgili Avukat Tahir Elçi’nin öldürülmesi olayına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile açılan davanın da takipçisi olduğumuzu, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için sonuna kadar Diyarbakır Baromuz ile dayanışma içinde mücadele etmeye devam edeceğimizin bilinmesi isteriz.

 

Yaşadığımız bu zor günleri hep birlikte atlatıp daha güzel günlere ulaşmak dileğiyle başta baromuz üyesi meslektaşlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, tüm meslektaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, Van Barosu Yönetim Kurulu olarak her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

 

Saygılarımızla. 05.04.2020

 

Van Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı Av. Zülküf UÇAR


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 63 - Çoğul : 301 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 451652 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1913089 ]|-