TTB MERKEZ KONSEY ÜYELERİNE CEZA VERİLDİ

03 Mayıs 2019

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyelerinin yargılandığı davanın karar duruşmasına Van Baro Başkanımız Av. Zülküf Uçar, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Baro Başkanı Av. Cihan Aydın, İzmir Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, Antalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan ve çok sayıda sanık avukatları katılım sağlamış, duruşmada söz alan Van Baro Başkanımız Av. Zülküf Uçar;”Hukukun üstünlüğü sıralamasında Türkiye’nin 126 ülke arasında 109. olması, yani sondan 17. sırada olmasının sebebi bugün bu salonda yürütülen yargılamadır. Oluk,oluk kan akıtacağız diyenlerin sözleri düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmekte ancak savaş karşıtı olanlar ve her koşulda barış diyenler, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen ülkenin tabipleri halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten yargılanmaktadır. 
Hukukun üstünlüğünü korumak yalnızca biz avukatların görevi değildir. Hakim ve savcılara da büyük görevler düşmektedir. Ülkede hukuku etkin kılabilmek için bu sorumluluğun sizler tarafından da yerine getirilmesi gerekmektedir. Sayın Mahkeme üyelerini de anlamaya çalışıyoruz, ancak Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın geçen hafta içerisinde yapmış olduğu bir açıklamayı burada olduğu gibi okumak istiyorum; “Anayasal kimliğimizin temel unsurlarından olan hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı; yargının yasama ve yürütmeden bağımsız olmasını gerektirmektedir. Bu anlamda yargı bağımsızlığı, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz gereklerindendir. Hakim hiçbir şart ve ahval altında aklını ve vicdanını başkasına emanet edemez. Hakim ve savcılar, bağımsızlıklarına doğrudan ya da dolaylı olarak etki edebilecek baskı ve tesiri kayıtsız şartsız reddederler.” Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanının açıklamasının da dikkate alınarak “savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen hekimlerin tamamının derhal beraatlerine karar verilmesi gerekmektedir” dedi. 
Duruşmaya verilen aradan sonra kararının açıklayan Mahkeme heyeti 11 hekime “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ikişer kez 10 ay erteleme uygulanmaksızın hapis cezası verdi. Mahkemece verilen  karar ile ifade özgürlüğü bir kez daha ağır şekilde ihlal edilmiştir.


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 61 - Çoğul : 292 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 451650 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1913080 ]|-