KLİNİK, ETİK VE HUKUKİ BOYUTLARIYLA AÇLIK GREVLERİ

07 Nisan 2019

Van Barosu, Van-Hakkari Tabipler Odası ve TİHV işbirliği ile düzenlenen "Klinik, Etik ve Hukuki Boyutlarıyla Açlık Grevleri" konulu eğitim çalışması, İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonundan Dr. İncilay ERDOĞAN ve Türkiye İnsan Hakları Vakfından Av. Gulan ÇAĞIN KALELİ'nin katkılarıyla tamamlanmıştır. Eğitime katılan konuşmacılara, meslektaşlarımıza ve TTB ile TİHV üyelerine teşekkür ederiz.

 

 


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 26 - Çoğul : 91 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 284239 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1306045 ]|-