KADIN MAHPUSLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN HAK İHLALLERİ...

01 Ekim 2021

PATNOS L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA 23/06/2021 TARİHİNDE KADIN MAHPUSLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN HAK İHLALLERİ RAPORU BASIN METNİ

BASINA VE KAMUOYUNA

 

23/06/2021 tarihinde Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gardiyanların kadın mahpusları darp ve işkence ettiği iddiasının basına yansıması ve müdafii ile ailenin talepte bulunması üzerine kötü muamele ve darp iddialarını araştırmak ve ilgili yetkililerle görüşmek üzere Van Barosu Cezaevi Komisyonu ve Öhd Van Şubesi üyesi avukatlarca tespit ve incelemelerde bulunmak amacıyla 17.07.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda heyet olarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan tespit, gözlem ve sonuçlar detaylı bir şekilde raporumuzda yer almaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz raporu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Görüşülen mahpuslar aktarımlarına göre “23/06/2021 tarihinde Mızgin KAYITBEY‘e ve Lale KABİŞEN’e  yaklaşık  15- 20  erkek personel tarafından jop ,tekme ve kalkanlarla saldırıldığını, kadın mahpusun saçlarından tutularak yerlerde sürüklendiği , bu şiddetli saldırıda personelin neredeyse birbirlerini yaraladıklarını,  hemen sonrasında Lale Kabişen‘i de Mizgin Kayıtbey’i  koğuşa götürdüklerini, Mizgin Kayıtbey’in  kanlar içinde yarı baygın halde yerde yattığı, bu koğuşta işkencenin devam ettiğini, iki kadın mahpusun yerlerde sürüklenerek koğuş avlusuna çıkartıldığı, erkek personelin jop, kalkan ve tekmelerle saldırmaya devam ettiği, aradan kaç saat geçtikten sonra durumu ağır olan Mizgin Kayıtbey’in hastaneye götürüldüğü, yaklaşık 5 saat hastanede kaldığı ve el parmağına 5 dikişin atıldığı akşam koğuşa geri getirildiği, Daha sonra Mızgin Kayıtbey’in revire çıkartılmadığı, el parmağına atılan dikişlerin pansumanını kendisinin yaptığı, revire çıkma taleplerinin olumsuz sonuçlandığı için el parmağı dikişlerini kendisinin söktüğü, bunun yanı sıra oda değişimi sonrası revir talepleri olmak üzere ,birçok talep ve ihtiyaçlarının karşılanmadığı, odanın çok dar ve kötü yapıda olduğu, lavabo ve banyonun oda içinde olduğu, bu durumun günlük yaşantılarını zorladığı ve her an başka cezaevine götürülme ihtimalinin olduğunu” beyan etmişlerdir.

Mahpuslarla yapılan ayrı ayrı görüşmelerde, tutukluların söylem ve iddialarının birbirini doğruladığı anlaşılmıştır. Mahpusların beyanları ve hastane kayıtları iddia olunan olayların yaşandığı somut olarak ortaya çıkarmıştır. Mizgin KAYITBEY’in sol el orta parmağındaki dikiş sonrası oluşan izlerin mevcut olduğu tarafımızca gözlemlenmiştir.

Heyetimizin Cezaevi idaresi ile görüşme ve kamera kayıtlarının bir örneğinin alınmasına ilişkin talebimiz keyfi gerekçelerle reddedilmiştir. Cezaevi savcısı ve Mizgin Kayıtney'in vekilinden edinilen bilgilerden olayın üzerinden üç ay geçmiş olmasına rağmen soruşturma dosyasında kamera kayıtlarının çözümünün yapılmadığı öğrenilmiştir.

 

 

 

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI

İnsan hakları Avrupa Sözleşmesinin 3.maddesinde ‘‘Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı yahut onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulamaz’’ denilerek işkence ve sair kötü muameleyi kısa ve öz biçimde yasaklamıştır.

Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda mahpuslar Lale Kabişen ve Mızgin KAYITBEY’in darp edilmesi, tedavi olma hakkının sağlanmamış olması, bunun yanı sıra oda değişimi sonrası revir talepleri olmak üzere birçok talep ve ihtiyaçlarının karşılanmaması, çok dar ve kötü yapıda bir odada tutulmaları açısından, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi ve Anayasa’nın 17. Maddesi, AHİM içtihatları, 5275 Sayılı Kanun ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa Cezaevi Kuralları hakkında (2006) 2 nolu Tavsiye Kararı bağlamında insan onuru ile bağdaşmayacak tutum ve davranışların sergilendiği görülmektedir.

Devletler, taraf oldukları sözleşmelerde yer verilen işkence yasağını da göz önünde bulundurarak hapishanelerde işkencenin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır. Bu husus, devletlerin işkence ve diğer insan hakları ihlallerinin önlenmesine dair aktif yükümlülüklerinin bir gereğidir.

İşkence ve kötü muamele suçlarına ilişkin etkili ve objektif soruşturmaların yürütülmemesi ve cezasızlıkla sonuçlanmaları, yapısal sorunlardan ziyade yetkililerin kötü uygulama ve yaklaşımlarından  kaynaklanmaktadır. Anayasada ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre, işkencenin mutlak olarak yasaklandığını ve bu suçun zamanaşımına tabi olmadığını buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz! Bu insanlık dışı uygulamalara derhal son verilmeli, başvuranlar görevlerinden alınmalı ve işlemiş oldukları fiiller nedeniyle haklarında etkili bir yargılama yapılmalıdır. Başta Cumhuriyet Savcıları olmak üzere tüm adli ve idari mercileri işkence ile etkin ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz.

 

PATNOS L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA

23/06/2021 TARİHİNDE KADIN MAHPUSLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN

HAK İHLALLERİRAPORU 

http://www.vanbarosu.org.tr/uploads/3106.docx

ÖHD Van Şubesi

Van Barosu Cezaevi Komisyonu

 


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 333 - Çoğul : 1006 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 783210 - Toplam Çoğul Ziyaret : 3085488 ]|-