İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ!

01 Temmuz 2021

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ!

 

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Meslektaşlarımız;

Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğimizi 19 Mart 2021 tarihinde bir gece yarısı Resmî Gazete aracılığıyla ilân etmiştir. İstanbul Sözleşmesi 24 Kasım 2011’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 247 vekilin 246’sının evet oyu ile ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin %99,5’inin onayladığı 6251 sayılı kanunla uygun bulunan İstanbul Sözleşmesi’nden, tek başına verdiği bir kararla, bütün ülke adına çekilebileceğine inanmak milleti temsille yükümlü Meclis’i ve kadınların iradesini hiçe saymaktır.

İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, uluslararası hukukta kadına yönelik şiddetin, kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı, şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizmasına ve yaptırım gücüne sahip ilk sözleşmedir.

Amacı kadına şiddeti önlemek olan bu sözleşmeden çekilme kararı Anayasa’ya ve kanuna açıkça aykırıdır. Bu hukuksuzluk yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararı ile Danıştay eliyle de devam ettirilmektedir.

Biz kadın hakları savunucuları bu hukuksuzluğu tüm bu süreç boyunca iktidardan gelen engellemelere rağmen onurlu direnişimizle durmaksızın haykırdık. Yapılan hukuksuzluğu tekrar açıklama gereği bile duymuyoruz, bu ancak malumun ilanı olurdu.

İstanbul Sözleşmesi; kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak; bu konuda uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak; kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dâhil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında eşitliği sağlamak için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak maksadıyla imzalanmıştır. Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu ülkede kadın kırımı yaşanmaktadır!

Kadınlar evli oldukları, boşandıkları, sevgili oldukları, ayrıldıkları, reddettikleri toplumun her tabakasından erkekler tarafından, sırf kadın oldukları için, angaryaya, ısrarlı takibe, cinsel tacize, cinsel saldırıya, şiddete maruz kalmakta ve öldürülmektedir.

Bu ülkede fail erkeklere, sırf erkek oldukları için, kanuna ve vicdana aykırı şekilde cezadan erkeklik indirimi yapılmaktadır. Bu ülkede canından korkan kadınlar, kolluğa başvurduklarında koruma değil nasihat almaktadır. Bu ülkede kadına yönelik suç önlenmediği gibi suç işlendikten sonra da üzerinde durulan şey suçun vahşeti değil
 mağdur kadının giyimi, özel hayatı, tercihleri olmaktadır.

Bütün bu akla hayale sığmayacak canilikler yaşanırken toplumumuzun ihtiyacı olan son şey İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmektir. Bu da vicdanlı ve onurlu her bireyin farkında olduğu bir gerçektir.

Yapılan anketler ve araştırmalar da gösteriyor ki bu ülkede yaşayanlar iradelerini İstanbul Sözleşmesi’nden yana koymuştur. İnsan haklarına, kadına, eşitliğe, toplumsal hayata dair kaygılar gütmeyen, radikal bir azınlığın iradesinin bütün toplumun iradesine tercih edildiğini gösteren bu sözleşmeden çekilme çabası hem toplumun hem toplumu temsil etmekle yükümlü Millet Meclisi’nin hem de kadınların iradesinin hiçe sayılmasıdır.

Yapılması gereken, bu hukuksuz, temelsiz ve yanlış karardan bir an önce dönülmesidir.

Bizler Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bir kez daha haykırıyoruz: İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz ve biliyoruz ki

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİZ!

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 192 - Çoğul : 464 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 899028 - Toplam Çoğul Ziyaret : 3386961 ]|-