EŞ ZAMANLI YAPILAN HAYVAN BAKIMEVLERİ ZİYARETLERİNE İLİŞKİN...

12 Şubat 2022

EŞ ZAMANLI YAPILAN HAYVAN BAKIMEVLERİ ZİYARETLERİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
Sayın Cumhurbaşkanı’nın 23.12.2021 tarihli “sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğu” şeklindeki açıklamasından sonra yurdun dört bir yanında sahipsiz hayvanlar, belediyeler tarafından usulsüz ve vicdana aykırı şekilde toplanmaya başlanmıştır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ve Uygulama Yönetmeliği’nin açık hükümleri doğrultusunda, sahipsiz hayvanların yalnızca kısırlaştırma, aşılama ve rehabilite edilmeleri için veteriner hekim eşliğinde bakımevlerine (kamuoyunda bilinen adıyla “barınaklara”) alınması ve anılan işlemler yapıldıktan sonra alındıkları ortama, yani sokaklara geri bırakılması gerektiği halde, Kanun’a aykırı bir şekilde toplanan hayvanlar ya dağlık alanlara ve ormanlara bırakılarak açlığa terk edilmekte yahut salgın hastalıkların kol gezdiği, adeta ölüm kampı niteliğindeki bakımevlerine kapatılmaktadır.
Bugün, pek çok farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz belediye bakımevleri ziyaretlerinde avukatlar olarak yine çok sayıda bakımevinde yürek burkan görüntülere şahit olduk. Bu görüntüler yeni olmayıp, hemen her zaman barınaklar, yani belediyelerin sahipsiz hayvan bakımevleri -bazı istisnalar dışında-, 5199 Sayılı Kanun’daki asgari nitelikleri taşımak bir yana; sağlıklı ve hasta köpeklerin bir arada tutuldukları, hijyen koşullarının hiçe sayıldığı, hayvanların daracık kafeslerde üst üste kaldıkları, önlerinde bir lokma yemek, altlarında değersiz bir örtünün bulunmadığı, kimi zaman açlıktan birbirlerini yedikleri, şiddete ve istismara maruz kaldıkları, ağır koku ve pislik içindeki ölüm kampları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Belediyelerin hayvan bakımevleri mevcut kapasiteleri ile dahi yasanın yüklediği rehabilite görevini yerine getirmekten çok çok uzak iken, şu an, aşılı ve kısır olduğu halde Cumhurbaşkanı’nın açıklaması üzerine kanuna aykırı şekilde toplanan binlerce hayvan ve son yasal düzenleme sonrası sokaklara atılmış binlerce yasaklı ırktan köpek, barınak olarak anılan bu toplama kamplarında acılı bir ölüme terk edilmektedir. Maalesef kimi basın yayın organlarında da hayvanların barınaklarda yaşadığı ıstıraplar tamamen göz ardı edilerek, kanuna da aykırı olan haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Kanun gereği sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama gibi sebeplerle geçici olarak alındığı, ancak bir kısım medyada onların ömürlük yuvası olarak yansıtılan belediye bakımevlerinin gerçekte nasıl yerler olduğunun görülüp anlaşılması için hayvanların yaşam hakkına saygı duyan herkesi, kendilerine en yakın belediye hayvan bakımevini düzenli olarak ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Barolar olarak, “Eş Zamanlı Yapılan Hayvan Bakımevleri Ziyaretleri” kapsamındaki 11.02.2022 tarihli gözlemlerimizi ve önerilerimizi içeren ayrıntılı raporumuzu bilahare sunacağımızı, ziyaretlerimize düzenli olarak devam edeceğimizi, konu hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerine gereken başvuruları yapacağımızı, belediye yetkililerinin başta usulsüz toplamalar olmak üzere kanuna aykırı işlemlerine karşı yasal süreci başlatarak takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 222 - Çoğul : 614 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 899058 - Toplam Çoğul Ziyaret : 3387111 ]|-