DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

20 Kasım 2019

Tarihte en geniş katılımlı insan hakları belgesi olarak tanımlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliği ile kabul edilmesiyle tüm dünya çocukları için ‘Çocuk Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde 1995 yılında yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin  bütün çocukların haklarını tanımlayarak yaşama hakkı başta olmak üzere; eksiksiz biçimde gelişme hakkı, zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı, aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarını içermektedir. 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden bu yana yıllar geçmesine rağmen okulda olması gerekirken tarlada, fabrikada, sokaklarda çalıştırılan, temel birçok hakkından yoksun bir şekilde savaş, göç ve yoksulluk gibi olumsuzlukların tam ortasında yaşamını sürdürmeye, büyümeye çalışan, şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanları olan, çocuk tutukluluğunun ‘en son çare olduğu’ unutulmadan cezaevinde tutulan milyonlarca çocuk bulunmaktadır.

03/07/2005 tarihinde kabul edilen 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması amaçlanmıştır. Ancak bu Kanun halen gerekli altyapısı oluşturulamadığı için amacına uygun şekilde işlerliğini sağlamamaktadır.  Çocukları risklerden korumaya, haklarının ihlal edilmesini engellemeye, korunma hakları çiğnenmiş olanları desteklemeye yönelik çalışmalar, sosyal hizmetler, güvenlik, yargı, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki yetkili merciler tarafından çocuk odaklı,  hak temelli, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak yapılmalı ve denetlenmelidir. 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde çocukların maruz kaldığı sorunların sadece dile getirilmesindense çocuk haklarının etkin bir şekilde korunması ve yaşama geçirilmesi amacıyla tüm kurumlar nezdinde işbirliği ve koordinasyon içinde yapılacakların belirlenerek çözüm yolları bulmak için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğine inanmaktayız. Bu vesileyle yargı ağının bir parçası olarak  Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak çocukların uğradıkları cinsel, duygusal, fiziksel ve ekonomik her türlü istismar ve hak ihlalleriyle mücadele etmeye ve bu konularda açılmış ve açılacak davaların takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz.

 


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 245 - Çoğul : 792 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 490028 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2065265 ]|-