COVİD-19 BARO YÖNETİM KURULU KARARLARI

07 Mayıs 2020

Van Barosu Yönetim Kurulu, 05.05.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

 

1- COVID-19 salgını nedeniyle meslektaşlarımıza sunulmak üzere dezenfektan ve 10’lu paketler halinde maske ihtiyacının Baromuz tarafından karşılanmasına karar vermiş olup, meslektaşlar kendileri için hazırlanan sağlık paketlerini baro merkezinden alabileceklerdir. Sağlık paketleri 65  yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan  meslektaşlarımıza doğrudan ulaştırılacaktır. 

 

2- COVİD-19 salgını sonrasında yargıda alınan yetersiz önlemler, yargıda acil ve zorunlu işler haricinde sürelerin 15 hazirana kadar durdurulmuş olmasına rağmen yeterli önlem ve tedbirlerin alınmamış olması, avukatlara yönelik desteğin; uzun süredir ödenmeyen ve meslektaşların emeği sonucu hak ettiği CMK, Adli Yardım ücretleri ile vekalet ücretleri alacaklarının kısmen ödenmesi, SGK ve vergi ödemelerin ertelenmesiylesınırlı kalması, avukatların sabit ve düzenli bir kazancının olmadığının göz aradı edilmesi nedenleriyle meslektaşlara sunmak üzere uzun süredir kaynak arayışında bulunulmuş, nihayetinde Avukatlık Kanunu 95/6. maddesi gereğince ihtiyaç sahibi meslektaşların kullanımına sunmak üzere nakdi destekte bulunulmasına karar vermiştir. 

 

Alınan karar gereğince; 

 

•Baro bütçesinden, daha sonra yerine konulmak üzere300.000 TL’nin nakdi destek kullanımı olarak ayrılması,

 

• Destek limitinin azami 3.000 TL olarak belirlenmesi,

 

•Nakdi desteğin geri ödemesinin 05.11.2020 tarihi itibariyle tek seferde ya da 5 taksit halinde yapılması,

 

•Desteğin; Van Barosu Saymanı, 2 Yönetim Kurulu üyesi, Baro Delegelerinden bir, Genç Avukatlar Meclisinden bir meslektaştan oluşan beş kişilik komisyon tarafından değerlendirilerek, yapılacak inceleme üzerine oluşturulacak raporun yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesi ve alınacak karar doğrultusunda kullandırılması, 

 

•Destekten yararlanmak isteyen meslektaşın adına kayıtlı araç ya da taşınmazın bulunmaması, durumun değerlendirilmesi için beyanın yeterli kabul edilmesi,

 

•Ev veya işyeri kirası ya da kredi yükü altında olan meslektaşlara öncelik tanınması, 

 

•Eşi de avukat olan meslektaşlardan sadece birisine destekten yararlanılmasının sağlanılması,

 

•Destekten yararlanmak isteyen meslektaşın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamış olması ya da SGK’lı olarak çalışıyorsa ücretsiz izin halinde olduğunun tespit edilmesi, 

 

•Taleplerin yazılı olarak Baro Başkanlığına hitaben yapılması, kabul edilmesi halinde ödemelerin Baronun anlaşmalı olduğu banka üzerinden yapılması kararlaştırmıştır. 

 

3- Ayrıca baromuzun anlaşmalı olduğu Türkiye Ekonomi Bankası ile 30.000 TL üst limitli, 3 ay ötelemeli kredi imkanının meslektaşlara sunulması için görüşmeler devam etmekte olup, anlaşma detayları belirlendiğinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

4- 2019 yılı içerisinde alınan Baro Yönetim Kurulu kararı gereğince genç ofis projesi hızlandırılarak meslektaşların kullanımına sunulacaktır.

 

Tüm meslektaşlara saygıyla duyurulur. 07.05.2020

 

                                                                                                                                      VAN BAROSU


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 259 - Çoğul : 853 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 490042 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2065326 ]|-