BASINA VE KAMUOYUNA

07 Mayıs 2020

BASINA VE KAMUOYUNA

Siyasal iktidarca avukatların meslek örgütü Baroların hedeflenerek baroların yönetim yapısını ve seçim sistemini değiştirmek üzere kanun çalışmalarına başladığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

10.5.2001 günlü, 24398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4667 sayılı Yasa ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinde değişiklik yapılarak; Barolar, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanmış, aynı Yasanın Baro Yönetim Kurulu'nun görevlerinin düzenlendiği 95. maddesine yine 4667 sayılı Yasayla eklenen 21. bentte de, yönetim kurulunun, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla görevli olduğu belirtilmiştir.

 

İktidarca Baroların yönetim yapısını ve seçim sisteminin değiştirilmek istenmesindeki gayenin temelinde Avukatlık Kanununun 76.maddesi uyarınca barolara verilen hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bukavramlara işlerlik kazandırma görevinden duyulan rahatsızlık olduğunun bilincindeyiz. 

 

Avukatlık mesleğinin yapısal hiçbir sorunu ile ilgilenmeyip bu sorunlara çözüm sunmayan iktidarın baroları kendi siyasi amaçları doğrultusunda dizayn etme ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırma görevinden uzaklaştırma ve böylelikle Baroları susturma çaba ve girişimlerin karşısında olacağımızı ve Van Barosu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırma görevimizi geçmişte olduğu gibi günümüzde de yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. 

 

 

 


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 283 - Çoğul : 970 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 490066 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2065443 ]|-