BASINA VE KAMUOYUNA

28 Ocak 2019

Mesleki faaliyetlerinin yargılamaya konu edilmesi nedeniyle Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan,17 Eylül 2018 tarihinde serbest bırakıldığı Mahkemece itiraz üzerine yeniden tutuklanan ve  hukuksuz yargılamalara ve cezaevlerindeki baskılara dikkat çekmek amacıyla açlık grevine başlayan Av. Selçuk KOZAĞAÇLI’nın babası Ayhan KOZAĞAÇLI’nın vefatı nedeniyle öncelikle meslektaşımıza ve merhumun yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Av.Selçuk KOZAĞAÇLI’nın babasının cenazesine kelepçe ile katıldığını gösteren fotoğraflar, hukuk tarihinde bir utanç resmî olarak yerini almıştır. 

AİHS m.3 “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.” 
CMK m. 93 ise“Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir." şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

AİHS m.3 düzenlemesi gereğince hiç kimseye insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ve işlem yapılamayacağı gayet açık olup  bu hak mutlak mahiyettedir. Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirtilen bu haklara istisna getirilmesi mümkün olmadığı gibi 15.madde kapsamında bu hükmün uygulanmasının askıya alınması da mümkün değildir.

Av. Selçuk KOZAĞAÇLI’ya katıldığı cenazede başkalarının gözü önünde, gerek uluslararası gerekse de ülke mevzuatında açık hüküm olduğu bilinmesine rağmen bilerek 
ve isteyerek küçük düşürülmesi amacıyla kelepçe takılması, onur kırıcı bir davranış olarak değerlendirilmektedir. Kanunda yazılı olan belirtilerin varlığı bulunmadıkça kişilere kelepçe takılmamalı, kişiler en acılı günlerinde küçük düşürücü uygulamalara maruz kalmamalı, hukuk devleti olmanın gereği olarak insan haklarına saygılı davranılmalıdır. 

Van Barosu Başkanlığı


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 105 - Çoğul : 254 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 256296 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1199576 ]|-