BASINA VE KAMUOYUNA

01 Ağustos 2017

                                               BASINA VE KAMUOYUNA

        Bilindiği üzere İç İşleri Bakanlığınca hazırlanan Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasın İlişkin Kanun Tasarısı TMBB Başkanlığına sunuldu.Bu kanun tasarısı köklü değişiklikleri beraberinde getirecek bir içeriğe sahiptir.Şöyle ki;

        Tasarının 5.Maddesinde yer alan ; ‘’Sağlık  personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimlerinin Nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacağının’’ içeren düzenleme ile bildirimde zorunluluğun kaldırılıp sözlü beyana dayandırılması ile doğumların tamamen kontrol ve takibi sağlanamayacak, çocuk istismarının tespiti ve yargı önüne getirilmesi zorlaşacaktır.

        Tasarıdaki bir diğer değişiklik te il ve ilçe müftülerine de evlendirme memurlarına verilen yetkilerin tanınmasıdır.Müftülerin sosyal yaşamdaki alanının genişletip etkinliğini artırmayı hedefleyen bu değişiklik küçük yaşta evlilikleri kolaylaştıracaktır. Bu durum beraberinde evliliklerin bildirilmesi yükümlülüğünü de tasarı ile kaldırdığından kayıt dışı evliliklere sebep olma riski taşımaktadır.

        Bizler de Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyeleri Olarak Anayasanın Laiklik ilkesine, Medeni Kanun’un ruhuna aykırı, cinsel istismarların takibini zorlaştıran ve belli bir dine mensup makamları ön plana çıkaran özellikle kadın mücadelesi kazanımlarını boşa çıkaran bu düzenlemeleri kabul etmiyoruz.

 

                                                                       VAN BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU


ONLINE KİŞİ : ( 2 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 232 - Çoğul : 1372 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 110886 - Toplam Çoğul Ziyaret : 563896 ]|-