BAROMUZDAN ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

20 Kasım 2018

Tarihte en geniş katılımlı İnsan Hakları Belgesi olarak tanımlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliği ile kabul edilerek bugün tüm dünya çocukları için ‘Çocuk Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır.Ülkemizin de taraf olduğu sözleşme uyarınca çocukların yaşama, gelişme, korunma ve bu mahiyetteki tüm haklarının bütün çocuklara eşit olarak  tanınması prensibi getirilmiş ve çocukların üstün yararının gözetilmesi ilkesi benimsenmiştir.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü; geleceğimiz olan çocuklarımızın haklarının ve bu haklar sayesinde sahip olacakları güzel gelecekleriningünü.Çocuklarıntoplumları içindeğerini en iyi anlatan ‘Planınız bir yıllıksa pirinç ekin. Planınız on yıllıksa ağaç dikin. Planınız yüz yıllıksa çocukları eğitin’.sözünde de değerleri anlam kazanan çocuklar;tarih boyunca savaşlardan, açlıklardan,ekonomik krizlerden ve hastalıklardan doğrudan veya dolaylı olarak en çok etkilenen kesim olmuşlardır.İşçi olarak çalıştırılan,küçük  yaşta evlendirilen,cinsel istismara uğrayan,parklarda oynamak eğlenmek yerine dilendirilen,kendi yaşıtları ile oyun oynaması gerekirken taşımakta dahi zorlandığı bebeğine annelik etmek zorunda kalan ve daha dile gelemeyen nice büyük acıların altında ezilmekte olan bu çocuklar, maalesef ki yarının; geleceğe dair umudu kalmayan, hayalleri ellerinden alınmışbüyükleri olacaklardır.

Özellikle yakın tarihte coğrafyamızı da etkileyen savaşın mağduru olan grupların içinde,yaşam hakkı tehlikede olan ve acımasızca göz ardı edilenlerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğu aşikârdır. Yine sağlıklı bir ortamda eğitim almak en doğal haklarıyken bunlara sahip olamayan binlerce çocuğun olduğu, sevgi ve ilgi görerek şiddetten, istismardan her türlü tehlikeden uzak büyüme hakkına sahip olması gerekenler çocuklarımızken,bu iğrenç durumlara karşı korunmakta en çok zorlanılan grubunmaalasef ki yine çocuklar olduğu bilinmektedir. Öte yandan son yıllarda sokaklarda yaşayan çocuk sayısı da hızla artmakta ve bu sayı bugün için elli bini aşmaktadır. Aynı şekilde bunca düzenlemeye rağmen istismara uğrayan çocuk sayısında ki artış üçyüz bin civarındadır.Bu,küresel bir sorun olarak insanlığın karşısında durmaktadır. Bu duruma bir çözüm bulmak 193 devletin ve bu devletleri oluşturan milletlerin temel amacı ve görevi olmalıdır.

Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak Dünya Çocuk Hakları Günü’nün sadece sözde kutlanmamasını, başta çocuklarımızın ebeveynleri olmak üzere, toplumun bütün bireylerinin çocuk hakları konusunda bilincinin artırılmasını, hayatları boyunca eşit haklara sahip, onurlu, mutlu ve umutlu birer birey olmalarını diliyor gerekenlerin yapılmasını temenni ediyoruz.Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

                               

 

                                                             VAN BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 115 - Çoğul : 319 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 256306 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1199641 ]|-