Değerli Konuklar,Sevgili Meslektaşlarım,

 

Avukatlar günü dolaysıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz avukatlar gecesine hepiniz hoş geldiniz. Tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum. 

 

İki yıl önce katledilen Diyarbakır Baro Başkanı sevgili Tahir Elçi’nin yokluğunda avukatlar gününü karşılıyoruz, soruşturma dosyasında bir buçuk yıl geçmesine rağmen en ufak gelişme sağlanamadı, siyasi cinayetlerde uygulanan yöntem burada da uygulanarak dosyanın failinin meçhul kalınması istenmektedir. Ancak daha öncede ifade ettiğimiz gibi bu dosyanın aydınlanması, faillerinin ortaya çıkması için çabamıza devam edeceğiz.

 

Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise, adaletin temel unsurlarından biri de avukat ve avukatlık mesleğidir. Bireylerin rahatlıkla avukata ulaşamadığı, avukatın da tam bir bağımsızlık ve özgürlük içinde ve etkili şekilde mesleğini yürüterek yargılama faaliyetine katılamadığı bir toplumda, adil yargılama hakkından söz edilemez.

 

Van Barosu olarak her yıl 5 Nisan Avukatlar günü vesilesiyle ülke ve toplum gündemindeki sorunların yanı sıra avukatların yaşadıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmaktayız. Ancak toplumun son dönemde yaşamış olduğu ağır sorunlar karşısında kendi sorunlarımızı ifade etmenin bir lüks olduğunu düşünmekteyiz.

 

Kürt meselesinde güvenlikçi yaklaşımlara geri dönülmesi toplumun barış umudunu kırmaktadır. Onlarca yıldır süren bu savaş binlerce yaşamı söndürmüştür. 90lı yıllarda yaşanan şiddet, baskı, kimliksizleştirme, sindirme yöntemleri yeniden uygulanmaya başlanmıştır. Bu yolla tarihsel kazanım adeta yok sayılmaktadır.

 

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından olağanüstü hal ilan edilmiş ve defalarca uzatılmıştır. Darbe psikolojisi ve darbe sonrası yapılan hukuka aykırı uygulamalar, olağanüstü halin olağan hale gelmesi toplum üzerinde bir travma yaratmıştır.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile listeler halinde binlerce kişi açığa alınmış ya da ihraç edilmiş, bir idari soruşturma olmaksızın yapılan bu işlemler ağır bir mağduriyet yaratmıştır.

Yine Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Basın yayın kuruluşları, vakıf ve dernekler kapatılmıştır, kurumlara şirketlere ve belediyelere kayyumlar atanmıştır.

Gazeteciler, yazarlar, milletvekilleri ve toplumun neredeyse tüm muhalif kesimleri susturulmuş, tutuklanmıştır.

Yaşanan olaylar, düşman yaratarak ve düşman ederek gücünü pekiştiren sert politik söylemler, toplumu telafisi zor bir şekilde ayrıştırmış, kutuplaştırmıştır. Muhalifler terörize edilmiş, hedef haline getirilmiştir.

 

Van barosu olarak, başta Kürt meselesi olmak üzere tüm sorunların demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini her platformlarda dile getirdik. Otuz yılı aşkın bir süredir devam eden ve binlerce insanımızın yaşamına mal olan bu sorunun demokrasi, eşitlik ve kardeşlik esası üzerinden çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.

 

Baro olarak yakından izlediğimiz ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek referandum sonucu ne olursa olsun diyalog ve müzakere süreci yeniden başlamalı toplumda oluşmuş umutsuzluk bahar ile birlikte yerini umuda bırakmalıdır. Adalet olmadan gerçek toplumsal bir barışın sağlanamayacağını herkes bilmelidir.  

 

Van Barosu temel hak ve özürlüklerin korunması, adaletin tesis edilmesi için çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Savunma hakkına saygının tam olarak sağlandığı, mesleğimizin onur ve saygınlığının korunduğu, demokratik bir Türkiye dileğiyle 5 Nisan Avukat Gününü kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum.   

                                                       

                                              Van Barosu Yönetim Kurulu adına       

                                                                                                                                                                                                                         

                                                              Av. Murat Timur      

 

 

                                  


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 56 - Çoğul : 395 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 211984 - Toplam Çoğul Ziyaret : 1038428 ]|-