12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİ LANETLİYORUZ

12 Eylül 2020

12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİ LANETLİYORUZ 

12 Eylül 1980 Askeri darbesinin 40. Yılı. 

Ülkeye huzuru, barışı ve demokrasiyi getireceğiz diyerek can aldılar, Diyarbakır cezaevi başta olmak üzere cezaevlerinde insanlık onurunu aşağılayan büyük bir zulümle insanlara işkence ettiler, gencecik insanlarımızı “asmayalım da besleyelim mi” diyerek idam ettiler. 

12 Eylül 1980 Darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülke tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak tarihteki yerini almış ise de üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen halen yaşanan kanlı darbeyle hesaplaşılmış değildir. Bugün ülkenin halen darbe ürünü olan 1982 Anayasası ile yönetiliyor olması bu durumun en somut örneği olarak karışımıza çıkmaktadır. Yine 12 Eylül darbesiyle yüzleşememenin bir sonucu da ülkenin halen askeri ve sivil darbelere karşı açık ve korumasız olmasıdır. 

Unutulmamalıdır ki darbelerin yaşanmaması için alınabilecek en doğru tedbirler, devleti tamamen kontrol altına alarak yönetmek değildir; gerçek demokrasiye, tam bağımsız demokratik bir hukuk devletine geçilmediği ve devletin tüm birimleri tarafından hukuk devleti ilkelerine uyulmadığı sürece darbeleri tamamen ortadan kaldırmak ve engellemek mümkün olmayacaktır. 

Bu vesileyle darbelerin bir daha yaşanmaması adına; halen darbe ürünü olan 1982 Anayasasından bir an önce kurtularak, tam demokratik, sosyal, bağımsız bir hukuk devleti temelinde, ülkenin tüm halklarının da dahil olduğu ve eşit yurttaşlığı ve birlikte yaşamı önceleyen, çağdaş yeni bir Anayasa’nın yapılması gerektiğini hatırlatarak 12 Eylül 1980 darbesini lanetliyor, askeri veya sivil tüm darbelerin karşısında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz. 

12.09.2020

Van Barosu Başkanlığı


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 397 - Çoğul : 1531 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 555683 - Toplam Çoğul Ziyaret : 2338860 ]|-